Naujausios žinutės Jums!

Asmens duomenų apsauga

Mieli klientai, gerbiame Jūsų privatumą.
Svetainėje www.vynoteka.lt Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai.

Ar jums jau yra 20 metų?